(1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма "Спиди" АД до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.zdravetoiaz.com .

 (2) Преди изпращане на поръчаната стока,”СЕВОН” ЕООД има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.


 (3) ”СЕВОН” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.


 (4) Доставката се извършва в срок до 7 дни от ”СЕВОН” ЕООД или фирма партньор на ”СЕВОН” ЕООД. При извънредни обстоятелства ”СЕВОН” ЕООД си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
 

(5) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.


 (5) (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
         а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
         б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.


 (5) (2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на ”СЕВОН” ЕООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.


 (5) (3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът автоматично се разваля.

 (6)  Начин за плащане на направената поръчка

 (6)(1) Плащане с паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

*(към цената на доставката ще бъдете таксувани и с такса COD (наложен платеж), изискуема от куриерската фирма при плащането на ръка (в брой). Таксата е в размер на 0.6% от общата стойност на поръчката ви, но не по-малко от 0.60 лв.). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Товарителницата от куриерска фирма "Спиди" АД е документ, отчитащ фискално продажбата, извършена онлайн от фирма ”СЕВОН” ЕООД. Рекламации и връщане на стока, доставена от куриерска фирма "Спиди" АД и заплатена чрез наличен паричен превод, става срещу представяне на товарителницата за съответната стока пред фирма ”СЕВОН” ЕООД, която служи като документ, удостоверяващ плащането, както и издадената фактура от фирма ”СЕВОН” ЕООД при заявена такава от страна на клиента.


 (7)”СЕВОН” ЕООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.