I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „СЕВОН“ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.zdravetoiaz.com . Тези условия обвързват всички потребители. С визуализирането на  www.zdravetoiaz.com , потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.zdravetoiaz.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.zdravetoiaz.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен  Договор.
5. „СЕВОН“ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „СЕВОН“ ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на „СЕВОН“ ЕООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II.    ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „СЕВОН“ ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „СЕВОН“ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „СЕВОН“ ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „СЕВОН“ ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „СЕВОН“ ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката   „СЕВОН“ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „СЕВОН“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
8в. Цената за доставка при поръчки в онлайн магазин www.zdravetoiaz.com се определя в зависимост от избрания продукт, килограмите и стойността на продукта. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис на КУРИЕР в срок от 1 до 30 дни.

III.    ПОРЪЧКА

9. www.zdravetoiaz.com е онлайн магазин, който приема поръчки през уеб сайта след регистрация на профил или като гост. Всички получени поръчки биват изпращани от наш консултант или партньор след потвърждение от негова страна по телефон или електронна поща. В случай, че не получим отказ или желание за промяна в периметрите на поръчката, тя ще бъде изпратена към Потребителят/клиентът посредством куриер. Ако не получите обаждане от наша страна в рамките на 24 часа от поръчката (без почивни и официални празници), моля повторете поръчката или се обадете на посочения в онлайн магазин www.zdravetoiaz.com телефон.
10. Поръчката се осъществява посредством пазарска Количка, като в нея добавяте желаните от Вас продукти след натискане на бутона ‘‘ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА‘‘. Всеки един добавен продукт може да бъде премахван от КОЛИЧКАТА, както и да бъде променяно количеството му, преди да пристъпите към детайлите за потвърждение. По всяко време можете да се върнете към онлайн магазина, за да добавите още продукти. Когато сте убедени, че продуктите в кошницата са желаните от Вас, пристъпвате към потвърждение и финализиране на поръчката посредством бутона ‘‘ПОРЪЧАЙ‘‘. При нужда от помощ и възникнали въпроса не се колебайте да се свържете с нас.
11. Начин на плащане- Заплащането за направените поръчки в онлайн магазин www.zdravetoiaz.com се извършва:
- в брой при получаване на пратката от куриера(наложен платеж).
Посочените цени в онлайн магазин www.zdravetoiaz.com са валидни само за пазаруване онлайн.
Промоционалните цени в сайта не подлежат на допълнителни отстъпки.

 IV ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

„СЕВОН“ ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

 V. ЦЕНИ

12. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до избран от Потребителят/клиентът адрес за доставка. Купувачът вижда цената за транспорт ясно преди да се съгласи или откаже от поръчка.
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

13. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.zdravetoiaz.com след регистрация или като гост.
14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
15. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „СЕВОН“ ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
16. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.zdravetoiaz.com.
17.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на „СЕВОН“ ЕООД  се задължава при ползване на услугите: 
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.zdravetoiaz.com услуги; 
•    да уведомява незабавно „СЕВОН“ ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети „СЕВОН“ ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.zdravetoiaz.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
17а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

18. „СЕВОН“ ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
19. „СЕВОН“ ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.zdravetoiaz.com.  
20. „СЕВОН“ ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „СЕВОН“ ЕООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „СЕВОН“ ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.zdravetoiaz.com
20а. „СЕВОН“ ЕООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
21. „СЕВОН“ ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „СЕВОН“ ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „СЕВОН“ ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
22. „СЕВОН“ ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
23. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „СЕВОН“ ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес privacy@zdravetoiaz.com. „СЕВОН“ ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „СЕВОН“ ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
24. „СЕВОН“ ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „СЕВОН“ ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „СЕВОН“ ЕООД  
25. „СЕВОН“ ЕООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

26. „СЕВОН“ ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „СЕВОН“ ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „СЕВОН“ ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
26а „СЕВОН“ ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „СЕВОН“ ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
27. Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за индентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или наши парньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби ‚ Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

IX. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

28. Събираме само информация, която Вие ни предоставите: Име, Фамилия, Адрес за доставка, Имейл, Телефон или фирмени данни, за да извършваме нашата дейност. ЕГН се събира само при заявено желание от страна на Потребителят/клиентът за сключване на партньорство с ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ за ползване на допълнителна отстъпка и закупуване на продукти с марката ОРИФЛЕЙМ на доставни цени, директно от официалната страница www.oriflame.bg . Давайки данните си, Потребителят/клиентът се съгласява да стане  Регистриран потребител/Консултант на Орифлейм България. Потребителят/клиентът получава посредством имейл потребителско име и парола за достъп до www.oriflame.bg.
Вашите лични данни стават част от нашата база данни чрез:
Данни от визитки
Данни от посещения
Данни от препоръки
При регистрация за бизнес партньорство
При сключване на договор
При регистрация за получаване на информационни/промоционални бюлетини
При регистрация в електронни магазини
При закупуване на стока
При предявяванена рекламации
Публично достъпна информация
Други законни средства


X. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧННИ ДАННИ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:
29. Предоставяне на услуги на „СЕВОН“ ЕООД във Ваша полза.
Тази обща цел може да включва при необходимост следното:
Обработване на поръчки, включително приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите;
Разрешаване на проблеми, свързани с откази на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите продавани в онлайн магазин www.zdravetoiaz.com. / ОНЛАЙН ЧАТ Обработването на Вашите лични данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между „СЕВОН“ ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработването съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
30. Усъвършенстване на нашите услуги- Ние искаме винаги да ви предложим най-доброто преживяване при онлайн пазаруването. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на потребител, да ви приканваме да попълвате анкети или да провеждаме директно или с помощта на партнцьори, пазарни проучвания и изследвания.
31. Маркетинг – Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством (e-mail/webpush и др.), които съдържат обща и тематична информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите добавени в раздел ‘‘КОЛИЧКА‘‘, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да предоставяме персонилизирани препоръки в онлайн магазина. За да предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на Купувач (например: разгледани продукти/закупени продукти), за да съсзадем профил. Ние гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен. В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

Се свържете с нас на дадената електронна поща: privacy@zdravtoiaz.com . В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Вашата информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки , за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При това Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.
32. Защита на нашите законни интереси - Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
мерки за защита на уебсайта и потребителите на уебсайта на „СЕВОН“ ЕООД кибератаки;
мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.
33. Личните Ви данни ще бъдат съхранени, докато имате акаунт в www.zdravetoiaz.com. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
34. „СЕВОН“ ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години, без изричното съгласие на техните родители или законни представители.
XI. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ
35. „СЕВОН“ ЕООД използва различни видове бисквитки, за да предостави достъп до основни услуги на потребителите, да подобри функционалността на своя уебсайт, и да достави онлайн реклами съобразени с персоналните интереси. Бисквитките които „СЕВОН“ ЕООД използва в домейна www.zdravetoiaz.com  основно служат за:
Възможност за създаване и разпознаване на потребителския акаунт
Улесняване на потребителите в навигацията на уебсайта и онлайн пазаруването
Запомняне на продуктите в потребителската кошница
Предоставяне на реклама, която да бъде подходяща и интересна за потребителите
Запомняне на разгледаните от потребителите продукти и по-лесното връщане към тях
 36. Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на Вашето интернет устройство (компютър, таблет или телефон).
Бисквитките не съхраняват
Вашите лични данни, те не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в устройството Ви.
37. Видове бисквитки използвани на нашия уебсайт:
Строго необходими бисквитки. Тези бисквитки са от съществено значение за нашия уебсайт. Те Ви дават възможност да навигирате в уебсайта и да използвате неговите функции. Без тези бисквитки не можем да Ви предоставим услугите, които позволяват на този уебсайт да функционира.
Бисквитки за производителност. Тези бисквитки събират информация за начина по който посетителите използват уебсайта. Те предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на уебсайта и помагат за идентифициране на проблемите, които нашите потребители могат да изпитват. Това ни позволява да подобрим структурата и съдържанието на нашите онлайн страници.
Бисквитки за функционалност. Този вид бисквитки служат за подобряване на Вашите посещения на уебсайта. Тези бисквитки ни позволяват да запомним Вашето потребителско име и Вашите езикови предпочитания за следващия път, когато отново посетите нашия уебсайт. Запомнянето на Вашите предпочитания ни дава възможност да Ви предоставяме услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики.
Бисквитки за реклама. Този вид бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания, съобразени с Вашите интереси и активност в мрежата. Тези бисквитки помагат при определяне ефективността на промоционалните и рекламни кампании.
38. Ограничаване и изтриване на бисквитките - Опциите на всеки браузър дават възможност за променяне на настройките за бисквитките. Ако ограничите или изтриете бисквитките, това може да доведе до известни затруднения при навигацията на уебсайта и някои функционалности могат да станат недостъпни за Вас. В случай, че сте съгласни с тези ограничения и искате да блокирате бисквитки, следвайте инструкциите по-долу:
Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки. Изберете Вашия браузър от списъка по-долу, за да покажете инструкциите, които трябва да следвате, след като отворите браузъра.
Microsoft Internet Explorer 9 (операционна система Windows 7)
щракнете върху иконата за настройки (горе вдясно)
щракнете върху Опции за интернет
Щракнете върху Поверителност и след това изберете опциите
Щракнете на Прилагам и след това на ОК, за да съхраните предпочитанията си

Google Chrome
Щракнете върху иконата с ключ и изберете Опции от списъка
Щракнете върху раздела “Разширени настройки”
Щракнете върху настройки на съдържанието от раздел Поверителност.
Изберете настройките, които искате
Щракнете върху X, за да затворите

Safari
Изберете Предпочитания
Щракнете върху панела за поверителност
Изберете настройките, които искате
Щракнете върху X, за да затворите

Mozilla Firefox

Изберете Инструменти от главната лента, след това Опции
Щракнете върху раздел Поверителност
Изберете настройките, които искате
Щракнете върху ОК, за да затворите

Връзките горе не принадлежат на сайта на „СЕВОН“ ЕООД и ние не носим отговорност за тяхното съдържание.

XII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

39. „СЕВОН“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни в социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

XIII. ВАШИТЕ ПРАВА

40. Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните Ви данни
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

XIV. КОНТАКТИ ЗА ВЪПРОСИ

41. В случай, че искате да упражните правата си или имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси моля свържете се с нас по някой от следните начини
Обадете се на:0889745995
Пишете на: privacy@zdravetoiz.com
Изпратете писмено писмо: 
- гр. София, жк. Христо Смирненски бл. 28, ет.1, ап. 3А

       XV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

40. Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, ще бъдете уведомени по подходящ начин.


XV. ИЗМЕНЕНИЯ 

41.Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „СЕВОН“ ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „СЕВОН“ ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „СЕВОН“ ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

XVI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

42. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.zdravetoiaz.com на своя компютър.
43. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
44. Интернет www.zdravetoiaz.com е собственост на „СЕВОН“ ЕООД.
45. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „СЕВОН“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

XVII. ПРАВО НА ОТКАЗ НА СТОКА

46. Потребителят/клиентът има право в 14 дневен срок да откаже стоката ,която е поръчал. Πpaвoтo нa oтĸaз нe ce пpилaгa в cлeднитe cлyчaи:
- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;
- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;
- зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo;
- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни;
- зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa;
- зa дocтaвĸa нa вecтници, пepиoдични издaния или cпиcaния c изĸлючeниe нa дoгoвopи зa aбoнaмeнт зa дocтaвĸaтa нa тaĸивa издaния;

47. Koгaтo „СЕВОН“ ЕООД в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com нe e изпълнил зaдължeниятa cи зa пpeдocтaвянe нa инфopмaция, oпpeдeлeни в Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, Πoтpeбитeлят имa пpaвo дa ce oтĸaжe oт cĸлючeния дoгoвop в cpoĸ дo 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пoлyчaвaнe нa cтoĸaтa. Koгaтo инфopмaциятa e пpeдocтaвeнa нa пoтpeбитeля в paмĸитe нa cpoĸa зa oтĸaз, cъщият зaпoчвa дa тeчe oт дaтaтa нa пpeдocтaвянeтo й. Πoтpeбитeлят имa пpaвo дa oтпpaви изявлeниeтo зa oтĸaз пo тoзи члeн диpeĸтнo пpeд „СЕВОН“ ЕООД чpeз eдинния фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa,  дocтъпeн нa caйтa нa „СЕВОН“ ЕООД в плaтфopмaтa http://zdravetoiaz.com/index.php?route=account/return/add
48. Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ca зa cмeтĸa нa пoтpeбитeля. Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa ca cъщитe ĸaтo тeзи зa дocтaвĸa cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaнaтa ĸoмпaния зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa.
49. Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa пoлyчeнитe „СЕВОН“ ЕООД в плaтфopмaтa cтoĸи и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт. Cтoĸитe ce cъxpaнявaт cъглacнo пocoчeнитe изиcĸвaния oт пpoизвoдитeля.
50. Πoтpeбитeлят мoжe дa yпpaжни пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa c „СЕВОН“ ЕООД ĸaтo oтпpaви пиcмeнo изявлeниe дo „СЕВОН“ ЕООД чpeз cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa, дocтъпeн нa aдpec www.zdravetoiaz.com
51. Koгaтo Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com нe e пpeдлoжил дa пpибepe cтoĸитe caм, тoй мoжe дa зaдъpжи плaщaнeтo нa cyмитe нa пoтpeбитeля дoĸaтo нe пoлyчи cтoĸитe или дoĸaтo пoтpeбитeлят нe пpeдcтaви дoĸaзaтeлcтвo, чe e изпpaтил cтoĸитe oбpaтнo, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe ce e cлyчилo пo-paнo.
52. „Πoлзвaтeлят имa пpaвo дa oтнacя вcичĸи cпopoвe c „СЕВОН“ ЕООД oтнocнo изпълнeниeтo нa тoзи дoгoвop ĸъм плaтфopмaтa зa aлтepнaтивнo paзpeшaвaнe нa cпopoвe (OPC) пo извънcъдeбeн peд, дocтъпнa нa aдpec https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. B cлyчaй нa нeпocтигaнe нa cъглacиe зa paзpeшaвaнe нa cпopa пo извънcъдeбeн peд, cтpaнитe мoгaт дa oтнecaт cпopa зa paзpeшaвaнe oт ĸoмпeтeнтнитe бългapcĸи cъдилищa и Koмиcиятa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.“
53. Cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸaтa e oпpeдeлeн зa вcяĸa cтoĸa пooтдeлнo пpи cĸлючвaнe нa дoгoвopa c пoтpeбитeля чpeз caйтa www.zdravetoiaz.com .
54. B cлyчaй чe Πoтpeбитeлят и Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com нe ca oпpeдeлили cpoĸ зa дocтaвĸa, cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸитe e 30 дни, cчитaнo oт дaтaтa, cлeдвaщa изпpaщaнeтo нa пopъчĸaтa нa пoтpeбитeля дo Дocтaвчиĸa чpeз caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com
55. Aĸo Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com  нe мoжe дa изпълни дoгoвopa пopaди тoвa, чe нe paзпoлaгa c пopъчaнитe cтoĸи, тoй e длъжeн дa yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля и дa възcтaнoви плaтeнитe oт нeгo cyми.
56. Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com ce зaдължaвa дa cпaзвa вcичĸи изиcĸвaния, ycтaнoвeни в бългapcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo oтнocнo eтиĸeтиpaнeтo, peĸлaмaтa и пpoдaжбaтa нa xpaнитeлни дoбaвĸи. 
57. Πoлзвaтeлят тpябвa дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo и aĸo нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa дa yвeдoми зa тoвa нeзaбaвнo Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa http://zdravetoiaz.com/index.php?route=account/return/add
58. Aĸo Πoлзвaтeлят нe yвeдoми Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa www.zdravetoiaz.com cтoĸaтa ce cмятa зa oдoбpeнa ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.
59. He пpeдcтaвлявaт нeдocтaтъци нa cтoĸитe cлeднитe cлyчaи:
- ocoбeн вĸyc нa xpaнитeлнaтa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти;
- нeдocтaтъчнo paзбивaнe нa xpaнитeлнaтa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти пpи yпoтpeбaтa й;
- ocoбeн цвят нa xpaнитeлнaтa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти;
- нecъвпaдeниe c вĸycoвитe xapaĸтepиcтиĸи нa xpaнитeлнaтa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти c дpyги xpaнитeлни дoбaвĸи и/или xpaни зa cпopтиcти или cъc cъщaтa xpaнитeлнa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти;
- нaличиe нa мexaнизми зa aвтoмaтичнo или yлecнeнo пpeмaxвaнe нa зaщитнaтa мeмбpaнa нa xpaнитeлнaтa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти пpи oтвapянe;
- ocтaвaщ cpoĸ нa гoднocт нa xpaнитeлнaтa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти, ĸoйтo cпopeд oбcтoятeлcтвaтa мoжe дa ce нaпpaви извoд, чe e дocтaтъчeн зa ĸoнcyмaциятa нa цялaтa xpaнитeлнa дoбaвĸa и/или xpaнa зa cпopтиcти.
60. Връщането на стока и връщането на парите става съответно по следния начин:
Потребителят/клиентът носи стоката в офисът на Куриерската фирма/Еконт или Спиди/, от който я е получил и задава същия наложен платеж, който той е платил към „СЕВОН“ ЕООД или фирма патньор на „СЕВОН“ ЕООД . Когато стоката бъде приета от „СЕВОН“ ЕООД или фирмата партньор, клиентът/потребителят може да си получи парите от офисът на Куриерската фирма/Еконт или Спиди/ в който е върнал стоката.

XVIII. ПОЩЕНСКА ПРАТКА С ПАРИЧЕН ПРЕВОД

61. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който ни освобождава от задължението да издаваме Фискална касова бележка, е плащането към Нас да се извършва чрез - Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, каквито са Еконт и Спиди.
За направеното от клиента плащане Еконт/Спиди издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.
По този начин клиента, който желае фактура трябва да си прикрепи именно тази разписка, която служи за касов бонд.
ВАЖНО! - „СЕВОН“ ЕООД, си запазва правото при грешна цена в сайта, да уведоми клиента преди потвърждаване на поръчката, и клиента е с правото да се откаже от договора, без последствия и за двете страни по договора.
За разрешаване на спорове относно Общите условия на сайта, може да се обръщате към КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ , като трета страна!