ЛИЧНИ ДАННИ 

„СЕВОН“ ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Общите условия. „СЕВОН“ ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „СЕВОН“ ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
„СЕВОН“ ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „СЕВОН“ ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за индентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или наши парньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби ‚ Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Събираме само информация, която Вие ни предоставите: Име, Фамилия, Адрес за доставка, Имейл, Телефон или фирмени данни, за да извършваме нашата дейност. ЕГН се събира само при заявено желание от страна на Потребителят/клиентът за сключване на партньорство с ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ за ползване на допълнителна отстъпка и закупуване на продукти с марката ОРИФЛЕЙМ на доставни цени, директно от официалната страница www.oriflame.bg . Давайки данните си, Потребителят/клиентът се съгласява да стане  Регистриран потребител/Консултант на Орифлейм България. Потребителят/клиентът получава посредством имейл потребителско име и парола за достъп до www.oriflame.bg.
Вашите лични данни стават част от нашата база данни чрез:
Данни от визитки
Данни от посещения
Данни от препоръки
При регистрация за бизнес партньорство
При сключване на договор
При регистрация за получаване на информационни/промоционални бюлетини
При регистрация в електронни магазини
При закупуване на стока
При предявяванена рекламации
Публично достъпна информация
Други законни средства


ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧННИ ДАННИ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:
- Предоставяне на услуги на „СЕВОН“ ЕООД във Ваша полза.
Тази обща цел може да включва при необходимост следното:
Обработване на поръчки, включително приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите;
Разрешаване на проблеми, свързани с откази на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите продавани в онлайн магазин www.zdravetoiaz.com. / ОНЛАЙН ЧАТ Обработването на Вашите лични данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между „СЕВОН“ ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработването съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
- Усъвършенстване на нашите услуги- Ние искаме винаги да ви предложим най-доброто преживяване при онлайн пазаруването. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на потребител, да ви приканваме да попълвате анкети или да провеждаме директно или с помощта на партнцьори, пазарни проучвания и изследвания.
- Маркетинг – Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством (e-mail/webpush и др.), които съдържат обща и тематична информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите добавени в раздел ‘‘КОЛИЧКА‘‘, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да предоставяме персонилизирани препоръки в онлайн магазина. За да предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на Купувач (например: разгледани продукти/закупени продукти), за да съсзадем профил. Ние гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен. В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

Се свържете с нас на дадената електронна поща: privacy@zdravtoiaz.com . В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Вашата информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки , за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При това Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.
- Защита на нашите законни интереси - Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
мерки за защита на уебсайта и потребителите на уебсайта на „СЕВОН“ ЕООД кибератаки;
мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.
- Личните Ви данни ще бъдат съхранени, докато имате акаунт в www.zdravetoiaz.com. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
 „СЕВОН“ ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години, без изричното съгласие на техните родители или законни представители.