СВЕТОТЕРАПИЯ

Какво е светотерапия?

Светотерапията, както показва името ѝ, е лечение, използващо светлина. Разбира се, има не само точно определени състояния, при които това е приложимо, но и необходими параметри (дължина на вълната във видимия спектър, интензитет, продължителност и точно време на експозицията), за да настъпи положителния ефект.

Светотерапията е най-често застъпена при циркадните нарушения на цикъла сън-бодърстване, към които спадат синдромът на прекалено ранния сън, синдромът на прекалено късния сън , синдромът на часовата разлика и др. При определени случаи е подходящ и за терапия на безсъние. Изключително успешно е лечението на т.нар. сезонна депресия.

Лампа за светотерапия Medisana LT 480

Стартирай деня с добро настроение! Независимо от вятъра и лошото време – денят може да започне доста добре. Medisana LT 480 е твоята застраховка за добро настроение. Тази топла и приятна з..

280,00 лв.